Đổi mới tư duy trong công tác phòng chống lao

Tuyên truyền phòng chống lao tại cơ sở


Công tác phòng chống lao từ lâu đã có sự đồng thuận trên toàn thế giới. Ngày 24/3 hàng năm được lấy làm ngày toàn thế giới chống bệnh lao. Năm nay chủ đề cho ngày 24/3 là "Đổi mới để đẩy nhanh tiến độ chống lao". Năm 2010 chúng ta đã đi hết 1 nửa thời gian để thực hiện kế hoạch toàn cầu chống lại bệnh lao giai đoạn 2006 - 2015. Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ lớn lao nhưng thực tế muốn đạt được mục tiêu đề ra là đến năm 2015 giảm 50% số bệnh nhân lao hiện mắc trong cộng đồng, chúng ta sẽ phải khẩn trương hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa.


Các thông điệp được TCYTTG đưa ra trong công cuộc đổi mới là:

1. Tìm ra phương tiện mới tốt hơn để chống lại bệnh lao.

2. Tìm ra phương pháp để tiếp cận chăm sóc được nhiều hơn số người mắc bệnh lao.

3. Khuyến khích sáng tạo kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao.

4. Tìm và liên kết với các đối tác mạnh hơn để cùng nhau phòng chống bệnh lao.

5. Sáng tạo hơn trong việc gây quĩ phòng chống bệnh lao, tăng cường tất cả các nguồn lực ở mọi cấp trong công tác PCL.


Đối với Việt Nam công tác đổi mới được CTCLQG xác định trọng tâm là " Đổi mới tư duy của mỗi người để kiểm soát bệnh lao tốt hơn".

Tại sao phải đổi mới tư duy?

- Bệnh lao là một bệnh mang tính xã hội, do vậy bất cứ ai, không phân biệt tuổi tác giàu nghèo hay vùng cư trú đều có thể mắc bệnh lao. Trên đất nước Việt Nam không có 1 làng xã nào không có bệnh nhân lao. Do vậy công tác chống lao không chỉ trông chờ vào cán bộ ngành lao mà phải cần sự chung tay của toàn xã hội.

Đối tượng cần phải thay đổi tư duy và thay đổi như thế nào?

- Tất cả mọi người dân, các cơ quan đoàn thể, Các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm tới công tác chống lao của địa phương mình, đầu tư nguồn lực và dành một phần ngân sách địa phương cho công tác chống lao, tiến tới việc ngân sách cho công tác chống lao do địa phương tự chi trả. Nhiệm vụ chống lao địa phương phải được các cấp uỷ đảng, chính quyền đưa vào kế hoạch hoạt động kinh tế xã hội của địa phương trong các nghị quyết và kế hoạch

- Mỗi tổ chức mỗi cá nhân cần giúp đỡ, chia sẻ để người bệnh lao được chăm sóc tốt hơn. Phát hiện sớm bệnh lao trong cộng đồng, chữa trị kịp thời, không để người bệnh vì nghèo khổ mà không có ăn, không được chữa bệnh.

- Hiện nay CTCL đã có một màng lưới rộng khắp trên cả nước nhưng đội ngũ cán bộ này chưa đủ mạnh, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, chưa được hưởng chế độ đãi ngộ thoả đáng và luôn luôn thay đổi... bởi vậy công tác chống lao còn gặp rất nhiều khó khăn. Xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vững mạnh làm công tác chống lao là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương chứ không phải riêng của CTCLQG

- Người bệnh lao cần coi việc chữa khỏi bệnh cho mình là trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, Chữa khỏi bệnh lao giúp cho người bệnh sống khoẻ mạnh làm ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội, (chữa khỏi bệnh lao để không lây bệnh cho người thân và xung quanh, chính là góp phần xây dựng một xã hội không còn bệnh lao, không còn đói nghèo...

- Cán bộ ngành lao cần phải liên tục học hỏi tìm tòi áp dụng các sáng kiến kỹ thuật mới để kiểm soát bệnh lao.

Hiệu quả mang lại từ đổi mới tư duy trong công tác PCL

Nếu làm tốt công tác đổi mới, CTCLVN sẽ có một diện mạo mới

- Mạng lưới chống lao sẽ được củng cố vững mạnh, không còn cảnh cán bộ ngành y không ai muốn làm công tác chống lao, Nhân lực và cơ sở vật chất chất phục vụ công tác chống lao sẽ được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc, người dân không còn bị khó khăn khi đến khám tại các cơ sở khám lao địa phương.

- Bệnh nhân lao được quan tâm chia sẻ trong quá trình điều trị để bớt đi mặc cảm và không dấu bệnh. Bệnh nhân cũng biết được trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội để thực hiện điều trị có hiệu quả hơn

Kết luận

Cần phải đổi mới tư duy của mỗi người để kiểm soát bệnh lao tốt hơn

Bệnh lao đã có ở một nơi thì sẽ có ở khắp mọi nơi, phòng chống bệnh lao là bảo vệ cho chính mình ! Bệnh lao gắn liền với đói nghèo, xoá đói giảm nghèo không thể tách rời công tác chống lao.

Các cấp chính quyền cần có chủ trương chính sách hỗ trợ thực sự cho công tác chống lao tại từng địa phương cả về cán bộ, cơ sở vật chất cũng như chế độ thu hút nghề nghiệp với cán bộ chống lao.

Chương trình chống lao quốc gia cần được Chính phủ, Bộ Y tế, các đối tác quốc tế hỗ trợ nguồn lực cho công tác chống lao. Cùng các địa phương cần tăng cường hệ thống y tế cơ sở, phối hợp nhiều cơ quan tổ chức trong và ngoài nước cùng tham gia công tác chống lao để đảm bảo sự thành công trong công tác đẩy lùi bệnh lao, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.


BS. Trần Bích Thủy