em chữa lao được 3 thang rồi nhưng gần dây không hiểu sao lại bị đổ mồ hôi rất nhiều mỗi khi trời nóng,co phải la tác dung phụ cua thuốc lao khong bs??
em dang dung 2 loại thuốc là:isoniazia va ethabutol