Trong dịp đầu năm, một số cơ quan ở HN đã có thông báo tuyển công chức năm 2013, các bạn hãy tham khảo chi tiết tin tuyển, yêu cầu, nếu dịp này chưa đủ để ứng tuyển thì cũng là cách các bạn biết cần những gì để có kế hoạch chuẩn bị nhé. Vì thông báo tuyển công chức thường rất rất dài, mình gửi các link phía dưới, mọi người tham khảo nhé
Thông báo tuyển công chức Hà Nội - 2013
- Đại học Kinh tế Quốc Dân:
TUYEN DUNG VIEN CHUC Nam 2013, TRUONG DH KINH TE QUOC DAN tuyen dung
- Sở Nội vụ HN:
Tuyen dung vien chuc cac don vi su nghiep truc thuoc UBND thanh pho Ha Noi , SO NOI VU TP HA NOI tuyen dung
- Ủy bán giám sát Tài Chính Quốc Gia:
Uy ban Giam sat Tai chinh Quoc gia thong bao thi tuyen cong chuc, Uy ban Giam sat Tai chinh Quoc Gia tuyen dung