Cô dâu
Nhẫn cưới cho chú rể

Quà tặng cho những người giúp bạn trong ngày cưới

Nhà trọ hay khách sạn cho những người giúp bạn trong ngày cưới

Kiểm tra sức khỏe và thử máu

Quà cưới cho chú rể

Chú rể

Nhẫn cho cô dâu

Giấy kết hôn

Quà cho phù rể

Nhà trọ hay khách sạn cho những người giúp bạn trong ngày cưới

Thử máu

Tuần trăng mật

Hoa cho cô dâu, hoa cài ngực, hoa cài ngực cho Mẹ cô dâu và chú rể, trang phục và phụ trang cho

Chú rể như cà vạt, áo veston, giày,...

Phí cho linh mục hay thẩm phán

Quà cưới cho cô dâu

Gia đình chú rể:

Quần áo dự tiệc cưới

Chi phí cho du lịch và chỗ ở

Buổi tạp dượt

Quà cưới

Gia đình cô dâu:

Rất quan trọng trong tiệc cưới

Áo cưới và phụ trang

Thiệp mời, báo tin, khăn giấy và tiển gửi đi xa, sơ dồ chỗ ngồi trong tiệc cưới

Chỗ đậu xe và an ninh

Phù dâu, hoa cưới và những phụ trang khác

Phương tiện đi lại cho buổi tiệc

Bữa ăn chưa

Những người giúp bạn trong ngày cưới:

Quần áo cho họ.

Chí phí đi lại

Quà cho họ
(Sưu tầm)