Trẻ nhỏ tầm 5 tháng rưỡi hoặc 6 tháng rưỡi có thể học, nhận biết thế giới xung quanh tốt hơn khi được bế ngồi hoặc cho ngồi, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ.“Phần quan trọng của phát triển nhận thức ở con người là khả năng hiểu được liệu vật, đối tượng trước mắt là giống hay khác với vật, đối tượng trẻ thấy trước đây”, Rebecca Woods, Phó giáo sư về phát triển con người thuộc Trường đại học bang Bắc Dakota (Mỹ) cho biết.

“Phát triển nhận thức” ở đây đề cập đến các khả năng như nhận thức, tư duy và trí nhớ. Kết quả nghiên cứu cho thấy biết ngồi chậm hoặc không hỗ trợ trẻ ngồi có thể khiến trẻ bỏ lỡ các cơ hội học hỏi có ảnh hưởng đến nhiều khu phát triển trí tuệ khác. Công trình nghiên cứu này được công bố trên chuyên san Developmental Psychology (Mỹ).
BACSI.com (Theo Thanhnien)