Mấy đứa trẻ nhà tôi hàng ngày tiếp xúc với đồ chơi bằng nhựa. Xin hỏi có nguy hiểm không nếu chúng thường xuyên cho vào miệng?


Các loại đồ chơi bằng nhựa khá nguy hiểm cho trẻ em, nhất là ở lứa tuổi thích cho mọi thứ vào mồm gặm. Chất phtalate trong nhựa có thể làm hại gan thận và cơ quan sinh sản.

Chất phtalate được thêm vào đồ nhựa để làm mềm và biến nhựa thành nhựa dẻo. Các quốc gia châu Âu đã cấm dùng phtalate trong chế tạo đồ chơi do trẻ thường đưa đồ chơi vào miệng, nhất là trẻ dưới 36 tháng tuổi.


Các loại đồ chơi bằng nhựa khá nguy hiểm cho trẻ em, nhất là ở lứa tuổi thích cho mọi thứ vào mồm gặm (ảnh internet)

Lượng phtalate do chất nhựa PVC phóng thích ra mới gây hại, như phtalate diisononyle (DINP). Thí nghiệm trên súc vật cho thấy sự phơi nhiễm một lượng lớn DINP gây phì đại gan, thận, thay đổi lá lách và tuyến thượng thận.

Do đó, các bà mẹ nên cẩn thận khi mua đồ chơi bằng nhựa cho con, nhất là khi trẻ ở lứa tuổi mọc răng.

Nguồn: TTONL
BACSI.com