Khả năng sử dụng từ ngữ ở trẻ nhỏ có thể ảnh hưởng cách trẻ kiểm soát cơn giận dữ của chúng sau này. Khảo sát của các nhà khoa học thuộc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho thấy, trẻ có kỹ năng ngôn ngữ tốt lúc 2 tuổi ít tỏ ra giận dữ trong những tình huống gây bực dọc khi trẻ lên 4 tuổi so với trẻ chậm phát triển ngôn ngữ.Nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ có kỹ năng ngôn ngữ phát triển nhanh cũng tỏ ra ít “bốc hỏa” lúc được 4 tuổi. Theo trang tin LiveScience, cuộc khảo sát trên được tiến hành ở 120 trẻ từ 18 tháng đến 4 tuổi.
BACSI.com (Theo Thanhnien)