Con tôi 6 tuổi, cháu rất kén ăn, đến bữa ăn chỉ nhấm nháp một chút rồi ngưng. Cháu vẫn khỏe mạnh nhưng gầy ốm. Xin hỏi có thể cho cháu dùng thuốc gì?