Con tôi 4 tháng tuổi, cháu hay bị hắt hơi, nghẹt mũi nên đôi khi khó bú. Tôi đã dùng nước muối sinh lý 0,9% và thuốc nhỏ mũi dành cho trẻ em để nhỏ cho cháu thấy đỡ nghẹt mũi hơn, nhưng vẫn còn nhiều nước mũi đặc, khiến cháu khó thở, khó bú. Tôi muốn hỏi, bệnh của cháu cần điều trị thế nào?