Bé Cherry (Rì) đã 4 tuổi, thường ngày rất hay "đeo" mẹ, mổi khi mẹ làm gì đều hỏi han này nọ:

- Ủa mẹ đang làm gì vậy?

- Mẹ đang ủi đồ, con đừng lại gần nha, sẽ bị phỏng đó, nóng lắm!

- Mà ủi đồ chi vậy mẹ?

- Ah, mẹ ủi đồ cho nó hết nhăn đó, hiểu hông!

- Ah, dạ hiểu.Một hôm, Rì lấy hinh chụp với các bạn trong trường mầm non ra khoe với ông ngoại:

- Ông ngoại coi hình con chụp trong lớp mầm 5 của con với các bạn nè!

- Oh, đưa ông coi coi, ủa sao mặt con nhăn vậy Rì?

- Đâu? Ah chắc tại con chưa ủi đó ngoại...

Ông bà ngoại và mẹ được trận cười gần chết ....

Nguyen Thanh Le Vinh