Một người mẹ chia sẻ: 'Có sao không khi bé nhà tôi thích bò lùi thay vì bò tiến lên như các bé khác?’.Khi bé bắt đầu học bò, bé sẽ chọn cách bò riêng mà bé thấy là dễ nhất. Nếu bé có cánh tay khỏe mạnh hơn so với chân thì bé có thể thích bò lùi vì đó là kiểu bò dễ hơn cho bé. Không ít các bé cũng thích cách bò lui này. Điều này không phản ánh gì về sự phát triển của bé, tức là không có nghĩa là bé chậm phát triển hoặc dị thường so với các bé khác. Bằng cách bò lùi, bé vẫn có thể di chuyển tới nơi mà bé muốn. Khi cơ chân mạnh hơn thì bé có thể sẽ chuyển qua cách bò tiến.

Nếu bạn muốn khuyến khích bé bò tiến lên thì bạn nên thử đặt một món đồ chơi yêu thích trước mặt, hơi xa so với tầm với của bé. Có thể bé sẽ phải mất vài phút để tiến lên lấy đồ chơi mà không cần mẹ giúp đỡ. Điều này giúp khỏe các cơ bắp và kích thích bé bò về phía trước.

Tuy nhiên, nếu bé không bao giờ bò tiến mà chỉ bò lùi thì cũng hoàn toàn bình thường. Ngay cả bé bỏ qua giai đoạn bò cũng là bình thường. Giai đoạn học đi sau đó bao giờ cũng là mốc quan trọng hơn để đánh giác tốc độ phát triển của bé.

Nếu bé nhà bạn sinh non (trước 37 tuần) thì bé có thể đạt được những kỹ năng chậm hơn so với bạn bè cùng tuổi.

Nguồn: mevabe.net
BACSI.com