Mình và pạn gáj có QHTD vào ngày 15.9 la ngày sau khj cô ấy dứt kinh 4ngày! Mjh khôg dùg pcs mà cho cô ấy uôg thuốc tránh thai khẩn cấp 17k 1viên ngay khj vưa quan hệ xog! Khoảng 4ngày sau thj cô ấy có ra máu lạj như có kinh trog khoảng 3ngày thj hêt nhưg ra jt hơn pjh thuờg! Sau đó khoảg 10ngày thj cô ấy có pjểu hjện met moj, puồn nôn, nhứk mỏj, và pị sốt kao! Sau khj hêt pjh cô ấy vẫn kảm thấy mún ój. Đến naj đã đến ngày kjnh ma đã trễ 4ngày nhưg vân k thấy kjnh! Cô ấy thấy đau pung ngầm, đau ngựk mún ój nữa! Vớj lạj khoảng jữa chu ky cô ấy có ra nhju chất nhầy như dấu hjệu rụng trứng zây! E đag hoag mag khog pjết cô ấy có pj có thaj khôg nưa! Chu ky kinh nguyêt nhu thế thj tjh thế nao day? M0j nguờj chỉ e làm thế nao đây! E kảm ơn!