Có một vài trắc nghiệm tâm lý về tình yêu, mời các bạn xem:
http://tamthanhoc.5u.com/scale.htm