bac si ak em co vong 3 va dui cua e rat lon con eo lai nho.e muon gjam can nhung lam cach nao ma chi giam vong 3 voi dui thui.nhung moi lan e giam can thi vong 2 lai cag nho con vong3 voi dui lai k giam.bac si tu van giup e duockhong