Mình muốn tham khảo một vài ý kiếm của mọi người đã và đang sửa dụng viên nhau thai cừu vip rồi ạ? e muốn sử dụng thử nhưng còn đnag lan tăn