Thành phần:

Cho 1 viên nang (dạng cao)

Bán chi liên 50 mg
Bạch hoa xà thiệt thảo 50 mg
Trinh nữ hoàng cung 250mg
Tam thất (bột) 50 mg
Lá đu đủ 40 mg
Thành phần khác vừa đủ 1 viên nang