THÀNH PHẦN :
menthol 68,0%(kl/kl)
camphor 12,0%
eucalyptus 9,2%
methyl salicylat 1,6%
peppenrmint oil 0,92%

CHỈ ĐỊNH:
làm giảm triệu chứng khó chịu của cảm lạnh ,nghẹt mũn ,bao gồm cả say tàu xe

CÁCH DÙNG:
hít mùi thơm bốc lên từ trong ống ,hoặc thoa lên cổ họng và ngực và hít mùi thơm của tinh dầu