Thành phần :

Mono-natri phosphat khan (dưới dạng Mono-natri phosphat monohydrat 2,4g/5ml) 2,087g/5ml;
Di-natri phosphat khan (dưới dạng Di-natri phosphat heptahydrat 0,9g/5ml) 0,4766g/5ml

Oferen
+ Dung dịch uống
+ Hộp 1 lọ 45ml,Mono-natri phospha

-Thailand