Dạng thuốc

Hộp 1 lọ 10g Dung dịch

Thành phần, hàm lượng

Glyceryl trinitrate:10mg
Theo thuocvasuckhoe.com
Bacsi.com