NIRIDAZOL là thuốc tổng hợp chống bệnh sán máng
CÁC THUỐC TRONG NHÓM:
NIRIDAZOL viên nén 100mg,500mg
-Ambilhar viên nén 100m,50 mg