Dạng thuốc

Lọ/hộp

Chỉ định(Dùng cho trường hợp)

Vòng tránh thai

Nhà sản xuất

Bayer


Theo thuocvasuckhoe.com
Bacsi.com