VIDORIGYL
Kháng sinh đặc trị viêm lợi
VIDORIGYL là Thuốc kháng sinh đặc hiệu đối với các bệnh về răng miệng.
Hiện nay, VIDORIGYL là kháng sinh điều trị răng miệng bán chạy nhất tại Việt Nam.
"Thuốc răng miệng được nhiều người dùng nhất Việt Nam từ năm 2006 tới năm 2009".

VIDOROVACYN
Kháng sinh thế hệ mới
VIDOROVACYN là Thuốc kháng sinh đặc hiệu đối với các bệnh đường hô hấp giá rẻ nhượng quyền từ Hàn Quốc.
Hiện nay, VIDOROVACYN là kháng sinh đặc hiệu đường hô hấp giá rẻ bán chạy nhất tại Việt Nam.
Bản quyền của Viễn Đông, mua nhượng quyền từ Hàn Quốc.

VOMETIS
Kháng sinh cao cấp, thế hệ mới
VOMETIS là Thuốc kháng sinh cao cấp thế hệ mới được nhượng quyền từ Hàn Quốc.

Hiện nay, VOMETIS là thương hiệu kháng sinh thế hệ mới nằm trong tốp dẫn đầu tại Việt Nam.
Bản quyền của Viễn Đông, mua nhượng quyền từ Hàn Quốc.

VIDOCENOL
Thuốc bổ gan
VIDOCENOL là Thuốc bổ gan được nhượng quyền từ Hàn Quốc.
Hiện nay, VIDOCENOL là thương hiệu hàng đầu trong nhóm thuốc bổ gan, được các thầy thuốc của hầu hết các bệnh viện lớn tại Việt Nam tin dùng.
Bản quyền của Viễn Đông, mua nhượng quyền từ Hàn Quốc.

ANTIBOX
Thuốc điều hòa miễn dịch
ANTIBOX là Thuốc điều hoà miễn dịch sản xuất tại Hàn Quốc.
Hiện nay, ANTIBOX là là thương hiệu hàng đầu trong nhóm thuốc điều hoà miễn dịch, được các thầy thuốc của hầu hết các bệnh viện lớn tại Việt Nam tin dùng.
Bản quyền của Viễn Đông, sản xuất tại Hàn Quốc.

ANDIOS
Thuốc điều hòa miễn dịch
ANDIOS là Thuốc điều hoà miễn dịch sản xuất tại Hàn Quốc.
Hiện nay, ANDIOS là là thương hiệu hàng đầu trong nhóm thuốc điều hoà miễn dịch, được các thầy thuốc của hầu hết các bệnh viện lớn tại Việt Nam tin dùng.
Bản quyền của Viễn Đông, sản xuất tại Hàn Quốc.

ZYZOCETE
Thuốc Chống dị ứng
ZYZOCETE là Thuốc chống dị ứng không gây buồn ngủ được mua nhượng quyền từ Hàn Quốc.

Hiện nay, ZYZOCETE là thương hiệu thuốc thuốc chống dị ứng có hoạt chất là cetirizine bán chạy nhất tại Việt Nam.
Bản quyền của Viễn Đông, mua nhượng quyền từ Hàn Quốc.

VOVA DƯỠNG NÃO
Viên sủi bọt tăng tuần hoàn não
Vova dưỡng não là viên sủi bọt giúp tăng cường tuần hoàn não được sản xuất theo công nghệ và nhượng quyền của Parislabo France.

Hiện nay, VOVA DƯỠNG NÃO là viễn sủi dưỡng não bán chạy nhất tại Việt Nam.
Bản quyền của Viễn Đông, sản xuất theo công nghệ và nhượng quyền của Parislabo France

VOVA PLUZ MULTI
Viên sủi bọt chứa multivitamin
Vova pluz multi là viên sủi bọt giúp bổ sung Vitamin được sản xuất theo công nghệ và nhượng quyền của Parislabo France.

Hiện nay, Vova pluz multi là thương hiệu viễn sủi bổ dưỡng nằm trong tốp dẫn đầu về doanh thu tại Việt Nam.
Bản quyền của Viễn Đông, sản xuất theo công nghệ và nhượng quyền của Parislabo France