Thành phần: Cao chè vằng.
Tá dược vừa đủ 1 gói 3g.
Chỉ định: Thanh nhiệt, mát gan, lợi mật, lợi sữa, tiêu độc.

Tiêu mỡ, kích thích tiêu hóa.
Cách sử dụng: Hòa 1 gói vào 1 cốc nước 200ml để uống.
Đóng gói: 20 gói 3g.