Axe Brand Red Flower Oil (Dầu nóng hồng hoa hiệu cây búa)

+ Mỗi 100ml chứa Tinh dầu lá quế (Cinnamon Leaf Oil) 4ml
+ Tinh dầu quế (Cinnamon Oil) 5ml; Tinh dầu sả (Citronella Oil) 2ml
+ Tinh dầu thông (Turpentine Oil) 22ml; Dầu ớt (Capsicum Oleoresin) 1ml
+ Bột huyết rồng (Sanguis Draconis) 0,3g
+ Methyl Salicylate 65,69ml
- Dung dịch Chai thủy tinh 6ml, 35ml
- TCCS 36 tháng