Thành phần:
Ô đầu, mã tiền, thiên niên kiện, quế, hồi....

Nơi sản xuất: YPHACO

Công dụng và chỉ định dùng:

- Giảm đau,

ACOCINA lọ 400ml, điều trị giảm đau, tan huyết tụ, tiêu sưng