Dạng thuốc

Chai nhựa 500ml dung dịch tiêm truyền

Thành phần, hàm lượng

Sodium chloride: 0.9%

Chỉ định(Dùng cho trường hợp)

-Tái lập cân bằng ion bằng dung dịch thay thế huyết thanh đẳng trương -Trị mất nước ngoài tế bào. - Làm chất dẫn để truyền thuốc vào cơ thể. Các trường hợp mất máu, mất nước và thiếu Natri.

Liều dùng

Theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Theo thuocvasuckhoe.com
Bacsi.com