Số đăng ký: VNB-1283-02
Dạng bào chế: dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml kèm toa hdsd
Công ty đăng ký: Công ty dược phẩm B.Braun Hà Nội
Thành phần:
Natri clorid: 0.18%
Glucose: 4.3%
Chỉ định:

Liều lượng:
Theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Cách dùng:
Tiêm truyền.