Cho mình bằng dược sĩ Việt Nam nếu sau này muốn hành nghề bên mỹ có được không, cần phải những điều kiện gì hay học thi chuyển đổi như thế nào ạ!