Năm học 2014 – 2015, Trường THPT chuyên Bắc Ninh tuyển 10 lớp chuyên với tổng chỉ tiêu 300.

Các lớp chuyên tuyển gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và 2 lớp tiếng Anh.Để ứng tuyển, học sinh phải xếp loại hạnh kiểm khá, học lực cả năm các lớp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Mỗi học sinh được đăng ký dự thi 1 môn chuyên (môn chuyên nhân hệ số 2). Riêng học sinh thi vào chuyên Tin sẽ thi bằng môn Toán.

Đối với môn Toán, Lý, Hóa, Văn, tiếng Anh cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 là Sử, Địa, Sinh, Tin.

Các môn thi tuyển gồn: Văn, Toán, tiếng Anh và môn chuyên. Theo đó, môn Ngữ văn và Toán 120 phút thi theo hình thức tự luận; tiếng Anh 60 phút với 50 câu trắc nghiệm; môn chuyên 150 phút.

Các bài thi của thí sinh phải đạt từ 2/10 trở lên; riêng môn chuyên phải đạt từ 5/10 trở lên. Tổng các bài thi đã tính hệ số phải đạt từ 25 điểm trở lên.

Thời gian thi vào 19 - 20/6/2014.

Theo Giaoducthoidai.vn