(GD&TĐ)-Thêm nhiều trường ĐH, CĐ cho biết sẽ bổ sung thêm khối A1 trong kỳ tuyển sinh 2012.

Trường ĐH Đồng Tháp công bố tuyển khối A1 các ngành: Quản lý giáo dục, Giáo dục tiểu học, Sư phạm toán học, Sư phạm tin học, Sư phạm vật lý, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm địa lý, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Khoa học máy tính, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Giáo dục tiểu học, Sư phạm toán học, Sư phạm tin học, Sư phạm vật lý, Sư phạm địa lý, Tin học ứng dụng, Công nghệ thiết bị trường học. Kỳ thi tuyển sinh năm nay trường tuyển 3.900 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH có 2.800 chỉ tiêu, CĐ 1.100 chỉ tiêu.

Bậc cao đẳng, các ngành khối A, A1, B, C, D1 xét tuyển thí sinh đã dự thi vào các trường đại học có cùng khối thi và có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Trường ĐH Bạc Liêu cũng chính thức tuyển sinh khối A1 nhiều khối ngành, cụ thể: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kế toán. Chỉ tiêu năm nay của trường là 1.640.

ĐH Bà Rịa vũng tàu bổ sung tuyển khối A1 một số ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tuyển sinh khối A1 các ngành xét tuyển khối A:

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Đà Nẵng), tuyển sinh khối A1 ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Trường CĐ CNTT (ĐH Đà Nẵng) tuyển sinh khối A1 các ngành khối A. Trường không tổ chức thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT những thí sinh dự thi đại học khối A,A1,D1 (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng). Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường, sau đó xét vào ngành, chuyên ngành.

ĐH Quốc tế Bắc Hà công bố tuyển khối A1 một số ngành đào tạo ĐH và CĐ: Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh năm nay chỉ tuyển khối A1 ngành Kế toán ở bậc ĐH. Bậc CĐ, trường tuyển khối A1 các ngành: Kế toán, quản trị kinh doanh và tin học ứng dụng.

ĐH Duy Tân năm nay sẽ xét tuyển khối A1 tất cả các ngành đào tạo khối A. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 2500.

ĐH Hà Hoa Tiên cũng xét tuyển khối A1 hầu hết các ngành đào tạo khối A, trừ ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Trường cũng cho biết sẽ mở mới 3 ngành trong năm 2012 là: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Khoa Du lịch (ĐH Huế) tuyển sinh khối A1 ngành Du lịch học

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế): tuyển sinh khối A1 các ngành xét tuyển khối A

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế – Liên kết đào tạo theo địa chỉ với trường ĐH Phú Yên: Tuyển sinh khối A1 ngành Quản trị kinh doanh

ĐH Hoa Sen 2012 tuyển sinh khối A1 13 ngành hệ ĐH và 10 ngành hệ CĐ.

ĐH Kinh tế công nghiệp Long An: tuyển sinh khối A1 các ngành xét tuyển khối A.

ĐH Quảng Bình: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1,B, C, D1 ….

ĐH Thủy lợi: tuyển sinh khối A1 các ngành đào tạo ĐH tại cơ sở Hà Nội: Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng, Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) tuyển sinh khối A1 tất cả các ngành đào tạo.

Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) tuyển khối A1 các ngành: Toán học, Vật lý học, Toán ứng dụng.