Nystatin
Thành phần: Nystatin 100.000 UI
Quy cách: Hộp 10 viên nén đặt âm đạo