Trong nghiên cứu lớn nhất của loại hình này, các nhà nghiên cứu kiểm tra vai trò của các bộ gen trong eczema tình trạng da. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã xác định được 10 biến thể di truyền chưa biết trước đó đã góp phần gây ra bệnh chàm bội nhiễm. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy sự chồng chéo giữa benh eczema và các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh viêm ruột.Một trong năm trẻ em và một trong 12 người lớn bị bệnh eczema. Biết rõ bộ gen nào gây ra bệnh chàm bẩm sinh là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị tình trạng này, nhưng hiện nay có rất nhiều bộ gen không được biết đến liên quan đến tình trạng da.

Nhóm đã tiến hành nghiên cứu của họ trên 377.000 cá nhân ở 40 quốc gia khác nhau. Thành viên của nhóm nghiên cứu, ông Bo Jacobsson, tiến sĩ, cho biết: "Chúng tôi đã xác định được 10 biến thể di truyền mới, tổng cộng 31 hiện đang được biết là có liên quan đến viêm da dị ứng. Đặc biệt quan tâm là mỗi người trong số những người mới có một vai trò để chơi trong quy định của hệ thống miễn dịch. "

Jacobsson nói thêm, "Mặc dù các biến thể mới chỉ đóng góp một phần nhỏ vào nguy cơ mắc bệnh viêm da dị ứng, nhưng hiểu biết về chúng sẽ nâng cao nhận thức về cơ chế của các bệnh khác nhau. Hy vọng cuối cùng của chúng tôi là các phương pháp điều trị bổ sung sẽ nổi lên như là một kết quả. "

Kích thước lớn của nghiên cứu cho phép các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách các yếu tố tự miễn dịch đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển eczemas.

Các phát hiện được công bố trong tạp chí Nature Genetics .