bác sĩ ơi,bác sĩ giúp em với,tình hình là em bị tại nạn bị gãy xương cổ tay,sau đó em bó bột 1 tháng rồi em tự tháo bột thi thấy tay vẫn sưng và còn hơi đau,bác sĩ xem giúp em với
Đây là hình em mới chụp,xin bác sĩ tư vấn cho em với: