Chào bạn! Con trai chiều cao sẽ thường phát triển nhanh nhất khi dậy thì. Và sau đó chiều cao sẽ phát triển chậm hơn. Để thúc đẩy phát triển chiều cao bạn nên rèn luyện thể dục thể thao.