Anh chị nào đang là trình dược viên, có kinh nghiệm quản lý TDV ở Đà Nẵng muốn làm việc cho công ty dược phẩm quốc tế và biết thêm thông tin về công việc này, vui lòng gọi theo số 0839102080, ext 234 gặp Bích Vân.