Từng bước Giá Backlink chuyến hướng chất lượng
Giá Backlink chuyển tiếp tối ưu > Bí quyết chuyển tiếp địa chỉ URL của link bị cải cách trong trong quá cố bởi những spammers và hầu hết máy kiêng kị gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. nên chi nếu bạn có ý định sử dụng kỹ thuật chuyển hướng cho liên hệ URL trên trang thì bạn chỉ nên áp dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo dùng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm vững chắc server Apache của bạn tương trợ mod_rewrite cho phép dùng .htaccess để ứng dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các link của bạn. Nếu như bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải vững chắc rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên chẳng thể up lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, tải lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy kỹ càng đừng thay đổi giả dụ bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng nếu cần thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.