Kính gửi Quý Anh/Chị trong diễn đàn Bác Sĩ
Kính thưa các Thầy Cô

Em là dân kế toán, nhưng trước cảnh bố mẹ tuổi già hay đau ốm. Hôm nay phát tâm cầu tìm được thầy giỏi để theo học nghề Châm cứu với tâm nguyện trước là giúp được người thân được những bệnh đau ốm thông thường, sau là giúp được người bên ngoài

Có câu "Gõ cửa, cửa sẽ mở. Cứ đi rồi sẽ đến"
Em hiện tại ở Hải Phòng nhưng không biết theo học ai, chỗ nào dạy. Em thành tâm kính nhờ Anh/Chị và Quý Thầy Cô chỉ giúp

Em chân thành cám ơn
Thanh_Tâm (ở Hải Phòng 0982847929)