Tên Huyệt:


Huyệt là nơi khí của lục phủ kết tụ lại bên trong bụng, vì vậy gọi là Phúc Kết (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:


Dương Quật, Khúc Quật, Trường Kết, Trường Quật.

Xuất Xứ:


Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 14 của kinh Tỳ.

+ Huyệt Hội với Âm Duy Mạch.


Vị Trí:

Nơi gặp nhau của đường dọc qua núm vú và đường ngang qua rốn, dưới rốn 01 thốn.

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ chéo to của bụng, mạc ngang, phúc mạc, đại trường lên hoặc xuống.

Thần kinh vận động cơ do 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12.

Chủ Trị:

Trị quanh rốn đau, đau do thoát vị, tiêu cha?y.

Châm Cứu:

Châm thẳng 1-1, 5 thốn. Cứu 3-5 tráng, Ôn cứu 5-10 phút.

Ghi Chú: Có thai: không châm sâu.Theo Thaythuoccuaban
Bacsi.com