Tên Huyệt:


Phù chỉ vùng trên cao; Bạch = sáng rõ. Huyệt nằm ở vị trí trên cao nhìn thấy rõ, vì vậy gọi là Phù Bạch (Trung Y Cương Mục).Phù bạch châm cứu huyệt Phù bạch

Xuất Xứ:

Thiên’ Khí Huyệt Luận’ (TVấn.58).

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 10 của kinh Đởm.

+ Huyệt hội với kinh Thái Dương và Thủ Thiếu Dương.

Vị Trí:

Tại bờ trên chân vành tai, trong chân tóc 01 thốn. Hoặc lấy tỉ lệ 1/3 trên và 2/3 dưới của đoạn nối huyệt Thiên Xung và Hoàn Cốt.

Giải Phẫu:


Dưới da là xương thái dương.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

Chủ Trị:


Trị tai ù, điếc, răng đau, amygdale viêm.

Châm Cứu:


Châm dưới da 0, 3 - 0, 5 thốn. Cứu 1 - 3 tráng - Ôn cứu 3 - 5 phút.
Theo thaythuoccuaban.com
Bacsi.com