Tên Huyệt:

Linh ở đây chỉ công năng của Tâm, Đạo = thông đạo. Huyệt có tác dụng thông khí vào Tâm vì vậy gọi là Linh Đạo (Trung Y Cương Mục).Linh đạo châm cứu huyệt Linh đạo

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 4 của kinh Tâm.

+ Huyệt Kinh, thuộc hành Kim.


Vị Trí:

ở mặt trước trong cẳng tay, trên nếp gấp cổ tay 1, 5 thốn.

Giải Phẫu:


Dưới da là khe giữa cơ trụ trước - trong và các gân cơ gấp chung nông các ngón tay ở ngoài, bờ trong gân cơ gấp chung sâu các ngón tay, cơ sấp vuông, xương trụ.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh giữa và dây trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

Chủ Trị:

Khớp cổ tay đau, thần kinh trụ đau, vùng tim đau, hysteria.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 5 - 0, 8 thốn. Cứu 1 - 3 tráng, Ôn cứu 5 - 10 phút.

Ghi Chú: “Nóng lạnh ở trong xương do hỏa nung nấu, dùng Linh Đạo rất hay”(Trữu Hậu Ca).Theo Thaythuoccuaban
Bacsi.com