Tên Huyệt:


Lệ ở đây hiểu là đá mài hoặc phần trên cao; Đoài ý chỉ đỉnh thẳng. Huyệt ở thẳng phần trên ngón chân vì vậy gọi là Lệ Đoài (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:


Thần Thượng Đoan, Tráng Cốt.

Xuất Xứ:


Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).

Đặc Tính:


+ Huyệt thứ 45 của kinh Vị.

+ Huyệt Tỉnh, thuộc hành Kim.

+ Huyệt Tả của kinh Vị.

+ Do huyệt Kim sinh Thuỷ nên được dùng trong bệnh nhiệt bốc lên phần trên thân thể. Huyệt này có tác dụng dẫn nhiệt xuống phần dưới cơ thể.

Vị Trí:


ở phía ngoài góc ngoài móng chân ngón thứ 2, cách chân móng 0, 1 thốn, trên đường tiếp giáp da gan chân - mu chân.

Giải Phẫu:


Dưới da là xương đốt 3 ngón chân thứ 2.Lệ đoài châm cứu huyệt Lệ đoài

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Tác Dụng:


Sơ tiết tà nhiệt ở kinh Dương Minh, thông kinh lạc, hòa Vị, thanh thần chí.

Chủ Trị:

Trị mất ngu?, răng đau, chảy máu cam, sốt cao, bàn chân lạnh.

Châm Cứu:


Châm thẳng hoặc xiên 0, 1 - 0, 2 thốn. Cứu 1 - 3 tráng, Ôn cứu 3 - 5 phút.

Theo thaythuoccuaban.com
Bacsi.com