Tên Huyệt:


Khi co vai lên (khúc), ở sau vai (kiên), huyệt tạo thành 1 chỗ lõm giống như khu vườn (viên), vì vậy gọi là Khúc Viên.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 13 của kinh Tiểu Trường.


Vị Trí:

Huyệt ở 1/3 trong bờ trên gai xương bả vai, cách huyệt Bỉnh Phong 1, 5 thốn, giữa huyệKhúc viên châm cứu huyệt Khúc viênt Nhu Du (Ttr.10) và gai đốt sống lưng 2.

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ thang, cơ trên gai, chỗ bám của cơ góc, góc trên - trong của xương bả vai.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh đám rối cổ sâu, nhánh dây thần kinh trên vai, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C5.

Chủ Trị:

Trị khớp vai đau.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 5 - 1 thốn. Cứu 3 - 5 phút, Ôn cứu 5 - 10 phút.


Theo Thaythuoccuaban
Bacsi.com