Tên Huyệt:

Huyệt có tác dụng đưa (du) khí vào huyệt Khí Hải (Nh. 6), vì vậy, gọi là Khí Hải Du.

Tên Khác:

Đơn Điền Du, Ký Hải Du.

Xuất Xứ:

Thánh Huệ Phương

Đặc Tính

+ Huyệt thứ 24 của kinh Bàng Quang.

+ Huyệt nhận được một mạch từ huyệt Khí Hải của Nhâm Mạch.


Vị Trí:

Dưới gai sống thắt lưng 3, đo ngang ra 1, 5 thốn.

Giải Phẫu:

Dưới da là cân ngực-thắt lưng của cơ lưng to, cơ lưng dài, cơ ngang -gai, cơ gian mỏm nKhí hải du châm cứu huyệt Khí hải dugang, cơ vuông thắt lưng, cơ đái-chậu.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây sống thắt lưng 3, nhánh của đám rối thắt lưng.

Da vùng huyệt ch i phối bởi tiết đoạn thần kinh L2 hoặc L3.

Tác Dụng:


Điều khí huyết, làm mạnh lưng gối.

Chủ Trị:

Trị các bệnh xuất huyết, vùng thắt lưng đau.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 5 - 1 thốn - Cứu 3-7 tráng - Ôn cứu 5-15 phút.Theo Thaythuoccuaban
Bacsi.com