Em đọc sách dạy về day bấm huyệt , chưa hiểu một số thuật ngữ sau.
Xin được chỉ giúp
1. có tác dụng khai khiếu tỉnh thần, bình can tức phong, thông dương cố thoát, cử được dương khí bi hạ hãm, tiềm được can dương, thanh được thần chí, tiết được nhiệt ở các dương kinh...
2. Có tác dụng định thần chí, đuổi phong nhiệt.
3. Có tác dụng hòa vị, thư trung, lý khí, trấn thống
4. có tác dụng sơ tà nhiệt, lợi quan tiết, thanh nhiệt, hòa vinh dưỡng huyết, khu phong, giải biểu
5. có tác dụng lý tỳ vị, điều trung khí, hòa trường, tiêu trệ, sơ phong, hóa thấp, thông điều kinh lạc và hành khí hoạt huyết, phù chính, khu tà, bồi nguyên, bổ hư
Xin cảm ơn Anh/Chị