Tên Huyệt:

Huyệt có ý chỉ: khi người đầy tớ quỳ gối xuống (tham dự vào việc cởi giầy cho chủ...) thì lộ huyệt ra, vì vậy gọi là Bộc Tham (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

An Tà, Bột Tham.

Xuất Xứ:


Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:


+ Huyệt thứ 61 của kinh Bàng Quang.

+ Huyệt giao hội với Mạch Dương Kiều.

Vị Trí:

Xác định bờ trên mặt ngoài xương gót chân, huyệt ở sát bờ trên xươngBộc tham châm cứu huyệt Bộc tham gót, thẳng dưới huyệt Côn Lôn, trên đường tiếp giáp lằn da đổi màu.

Giải Phẫu:

Dưới da là gân cơ mác bên dài và gân cơ mác bên ngắn ở phía trước, gân gót chân ở phía sau, bờ trên xương gót.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ-da và dây thần kinh chầy su.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.

Chủ Trị:


Trị gót chân đau, chi dưới yếu liệt.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 3-0, 5 thốn - Cứu 3-5 tráng - Ôn cứu 5-10 phút.

Tham Khảo:

“ Bệnh Điên khi mới bắt đầu phát, trước hết người bệnh bị vặn ngược, cứng đờ, cột sống cứng, bệnh biểu hiện ở các kinh Túc Dương Minh, Túc Thái Âm, Thủ Thái Âm và Túc Thái Dương, châm ở các huyệt Uỷ Dương + Phi Dương + Bộc Tham + Kim Môn, châm xuất huyết cho đến khi nào mầu huyết biến (thành đỏ) mới thôi” - Thiên ‘Điên Cuồng’ (LKhu.22, 7-8).Theo Thaythuoccuaban
Bacsi.com