Mấy cái hình minh họa này dễ xem ghê, hy vọng mình nhớ được lâu.