Nhìn ảnh nhiều cây cối thế này không biết thực tế ntn nhỉ ??