tưởng bệnh này k chữa được, phải theo nó cả đời chứ