Forum https://forum.nhacaisomot.com/ là một mới chuyên về thể thao tip, picks kèo, dự doán bóng đá.
Các bạn vào đăng bài đúng chuyến mục với nội dung khong spam thì admin sẽ khong xóa bài.
Hiện tại forum đén tháng 8 mới bắc đầu pick và tip. Vì do đang tuyển mod và nhân viên chuyên nghiệp viết bài.
các bạn pót bài chèn link thoài mái Dofollow cho các thành viên.