Cả Thế Giới săn lùng ráo riết loại lá này vì nó chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối